Scorad

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja )

Źródło tej strony | Kategorie: podstawowe wiadomości

SCORAD (scoring atopic dermatitis) jest systemem oceny i narzędziem kontroli nasilenia AZS. Został stworzony we wrześniu 1990 r. przez Europejską Grupę Ekspertów European Task Force.

Ta broszura pomoże Ci samodzielnie ocenić stopień nasilenia AZS.

Zobacz również

Autor: Opublikowane w serwisie Atopowe.pl ; Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.2, Listopad 2002