Papierosy

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja )

Źródło tej strony | Kategorie: wpadki

Zaobserwowano, że ryzyko zachorowania na AZS jest większe u dzieci, których matki były czynnymi lub biernymi palaczami w czasie ciąży1. Unikanie ekspozycji na dym w ciąży jest zatem jednym z czynników, które mogą zmniejszyć rozwój AZS.

Także ryzyko rozwoju AZS w wieku dorosłym jest znacząco większe u osób palących długoterminowo2. Wyniki te wskazują, że dorośli powinni być zniechęcani do palenia w celu zapobieżenia atopowemu zapaleniu skóry u siebie i swojej rodziny.

Zobacz również:


  1. Effect of gestational smoke exposure on AD in the offspring, Wang et al. Pediatr Allergy Immunol 2008: 19: 580–586 ↩︎

  2. Lee CH, Chuang HY, Hong SK et al. Lifetime exposure to cigarette smoking and the development of adult-onset atopic dermatitis, Br J Dermatol 2011; 164: 483-9 ↩︎

Autor: Opublikowane w serwisie Atopowe.pl ; Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.2, Listopad 2002