Komórka Glejowa

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja )

Źródło tej strony | Kategorie: ciało człowieka

Tkanka glejowa, to specjalna tkanka, która powstała z trzeciego listka zarodkowego - mezodermy, i zbudowana jest z nienerwowych komórek gwiaździstych, otaczających wypustkę długą - akson, wewnątrz centralnego (ośrodkowego) układu nerwowego. Jej funkcją jest przede wszystkim ochrona tkanki nerwowej i zaopatrywanie jej w substancje odżywcze (np. cukier - glukozę).

Podstawowym elementem składowym układu nerwowego jest neuron, czyli komórka nerwowa. W neuronie wyróżnia się ciało komórki i dwa rodzaje wypustek:

  • wypustkę długą - akson
  • i liczne wypustki krótkie - dendryty.

Liczbę neuronów szacuje się na około 30 miliardów. Ze względu na pełnione funkcje w układzie nerwowym wyróżnia się neurony czuciowe, ruchowe i pośrednie.

Neuron, komórka nerwowa, neurocyt, razem ze swoimi wypustkami - dendrytami, których jest zazwyczaj więcej niż jeden i zawsze jednym neurytem (aksonem), przystosowana jest do przewodzenia i przetwarzania, a także wytwarzania bodźców nerwowych. Charakteryzuje się tym, że przewodzi bodźce zawsze w jednym kierunku od dendrytów do ciała komórki (perikarionu) i z komórki dalej przez neuryt (wypustkę osiową).

Komórki nerwowe można podzielić ze względu na:

a) kształt ich perikarionu oraz obszaru utworzonego przez wypustki (dendryty i neuryt) na: neurony ziarniste, gwiaździste, piramidowe i gruszkowate.

b) liczbę wypustek i wyróżniamy tu neurony: wielobiegunowe (najczęściej występujące), dwubiegunowe (np.: w siatkówce, błonie węchowej), pseudojednobiegunowe (komórki zwojowe) i jednobiegunowe (bardzo rzadko występujące u kręgowców).

Wypustki nerwowe są odizolowane od otoczenia osłonkami nerwowymi. Natomiast cały neuron (perikarion jak i jego wypustki) jest pokryty wypustkami astrocytów (komórek glejowych), które biorą udział w jego procesach metabolicznych i regeneracyjnych.

Nerwy, czyli pęczki włókien (aksonów) nerwowych na obwodzie z osłonką rdzenną (mielinową), otoczonych osłonką łącznotkankową (głównie włóknami kolagenowymi), zwaną nanerwiem, od której odchodzą przegrody zwane onerwiem, rozdzielające włóknka nerwowe i prowadzące naczynia krwionośne.

W obrębie każdego nerwu znajdują się takie włókna, które biegną dośrodkowo (z obwodu do ośrodkowego układu nerwowego) i takie, które biegną odśrodkowo (ku obwodowemu układowi nerwowemu lub autonomicznemu układowi nerwowemu).

Pod względem anatomicznym nerwy dzielimy na

  • nerwy czaszkowe - wychodzące z mózgu (12 par) i
  • rdzeniowe, czyli obwodowe (31 par).

Ze względu na funkcję wyróżniamy nerwy:

  • czuciowe (sensoryczne, biegną od receptorów czuciowych i narządów zmysłów), zwane włóknami aferentnymi czyli doprowadzającymi,
  • ruchowe (motoryczne, mające połączenie z mięśniami szkieletowymi, płytka nerwowo -motoryczna),
  • eferentne, odprowadzające,
  • autonomiczne (sympatyczne i parasympatyczne).
Autor: Opublikowane w serwisie Atopowe.pl ; Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.2, Listopad 2002